Zavrieť ZdieľaťJazyk sk
-

-


-


-Vyhľadavanie podľa čísla alebo kľúčových slov

Informácia pre vlastníkov
Úvod

V prípade, že si chcete prenajať nehnuteľnosť na Slovensku po prvý krát, môžu byť pre Vás niektoré postupy a podmienky neznáme a mätúce. Realitný trh dnes intenzívne využíva internet aj email ako marketingový nástroj. Internet je preto dobrý spôsob ako začať a získať prehľad o cenách, ale nedokáže prekonať odborné rady a znalosti miestneho prostredia, ktoré poskytuje renomovaný agent relitky At Home.

Výber agentúry

Exkluzívne zazmluvnenie nie je bežnou praxou na Slovensku, mnohé agentúry zdieľajú skoro 90% nehnuteľností v ich katalógoch s ostatnými realitnými spoločnosťami. Na základe našich predchádzajúcich skúseností vieme, že práca s mnohými agentúrami častokrát konči viacnásobným navštevovaním určitých nehnuteľností, čo je strata času a peňazí. Vzhľadom na túto skutočnosť Vám odporúčame zostať pri spolupráci s jednou renomovanou spoločnosťou, akou je realitka At Home, počas celého procesu hľadania toho pravého bývania pre Vás.

Zabezpečenie nehnuteľnosti

Väčšina cien nehnuteľností je obchodovateľná. Dlhšie obdobie nájomných zmlúv môže znamenať nižšie nájomné. Je nutné si s budúcim nájomcom ujasniť nasledujúce záležitosti:

Koľko bude platiť a pravidelnosť platieb.

Dĺžka zmluvy a deň začiatku zmluvy.

Kto bude nájomca (či firma alebo súkromná osoba).

Aké možnosti môžu byť pri požiadavke na predĺženie zmluvy alebo skoršieho ukončenia.

Či potenciálne súhlasite alebo urobíte nejaké zmeny bytu či domu, ktoré by mohli byť požadované.

Ak nájomca bude firma, je možné, že bude požadovať, aby ste používali konkrétnu právnickú firmu alebo in-house relokačný tím.

Administratíva

Náčrt zmluvy väčšinou pripraví agent prenajímateľa. Sú používané rôzne druhy zmlúv – v závislosti od toho či bude nájomca spoločnosť alebo súkromná osoba. Zmluvu si je potrebné dôkladne prezrieť, aby odzrkadľovala to na čom ste sa dohodli. Odporúčame nechať skontrolovať Vašu zmluvu prípadne aj právnym poradcom alebo niekým kto rozumie právnej terminológii.

Peniaze

V Bratislave väčšina majiteľov bytov vyžaduje kauciu, ktorá je ekvivalentná 1 mesačným rentám. Kaucia a prvá platba za prenájom bude zúčtovaná pred začiatkom nájmu.

Začinajúci nájom

Officialne prevzatie nehnuteľnosti

Poslednou formalitou je officialne prevzatie nehnuteľnosti. Ten sa odohráva v byte či dome, kde sa spíše inventár a podmienky nájmu.

O výdavkoch

Ak už viete cenu, ktorú by ste za danú nehnuteľnosť požadovali, majte vždy na pamäti, že vo väčšine prípadov sú tam ďalšie poplatky okrem nájomného, ako napríklad spoločné náklady a užitkové náklady. Hradí ich nájomca - ak nie je dohodnuté inak. Užitkové náklady zahŕňajú bežné veci, ako je: spotreba vody, elektriny a plynu, a môže to navýšiť cenu. Spoločné náklady zahŕňajú náklady na služby spojené s budovou, ako je upratovanie atď, a môžu sa líšiť. V prípade samostatne stojaceho alebo polo-oddeleného domu je dôležité, aby ste si dohodli poplatok za záhradníka a náklady na údržbu-plaveckého bazéna.