Zavrieť ZdieľaťJazyk sk
-

-


-


-Vyhľadavanie podľa čísla alebo kľúčových slov

FAQ o prenájme nehnuteľnosti
Čo je to nájomná zmluva?

Nájomná zmluva je právna zmluva dotýkajúca sa prenájmu nehnuteľnosti medzi prenajímateľom a nájomcom za dohodnutú cenu. Je to špecifický typ právnej zmluvy.

Aké sú formálne požiadavky nájomnej zmluvy?

  • Zmluva má pisomnú podobu.
  • Všetky zmluvy sú podpísané u právnika alebo notára.

Aké sú záväzné súčasti nájomnej zmluvy?

Povinná súčasť zmluvy je rovnaká vo všetkých prípadoch. Niektoré špecifické časti zmluvy musia byť odsúhlasené právnikom alebo notárom. Ďalej bližšie špecifikujeme najdôležitejšie elementy zmluvy:

  • Osobné údaje zúčastnených strán (krstné meno a priezvisko, dátum narodenia, priezvisko za slobodna, adresa trvalého pobytu, ako aj číslo občianskeho preukazu; meno, sídlo spoločnosti, registračné číslo)
  • Špecifické detaily nehnuteľnosti (názov obce, topografické číslo)
  • Národnosť zúčastnených strán.
  • Dátum a miesto realizácie zmluvy.
  • Iniciály všetkých zúčastnených strán (aj svedkov) na každej strane, v prípade že sa dokument skladá z viacerých strán.

Ako minimalizovať riziko podvodu prípadne sprenevery?

  • Vyberte si dôveryhodného právneho zástupcu.
  • Prečítajte si každý dokument.
  • Konajte s náležitou starostlivosťou a opatrnosťou.

Na čo mám brať ohľad v súvislosti s právnym zástupcom?

Je veľmi dôležité si vybrať spoľahlivého právneho zástupcu. Prenajímateľ by mal mať zmluvu navrhnutú svojím právnikom, ak sa zmluvné strany dohodnú použiť právnika prenajímateľa, požiada nájomca svojho právnika o skontrolovanie návrhu zmluvy pred jej podpisom. Aj jediné slovo môže materiálne zmeniť význam textu.

Je vhodné si vybrať právneho zástupcu, aby dozeral aj pri procedúrach pri návrhu zmluvy, aby sa tak minimalizovali eventuálne problémy.

Čo je dôležité, keď príde k dokumentovaniu?

Čítanie a interpretovanie dokumentov musí začať už s nadobudácou listinou nehnuteľnosti, obsahujúcou meno majiteľa, identifikáciou nehnuteľnosti, hlavných dát, a informácií ohľadne prípadného vecného bremena, atď. Nadobúdacia listina nesmie byť staršia ako 30 dní. (To je dôležité, zmeny majetkových podmienok môžu byť vykonané dokonca aj v deň podpisu predajnej zmluvy) Skutočne spoľahlivý právnik zvyčajne kontroluje nadobúdaciu listinu v deň uzatvorenia zmluvy alebo pred platbou kaucie a prvej renty/nájomného.

Kvôli častému výskytu falošných dokumentov niekoľko dodatočných otázok a možno malé dodatočné úsilie môže vo veľkej miere zredukovať riziko podvodu.

Vždy si dôkladne prečítajte konečnú verziu zmluvy, aby ste tak eliminovali neskoršie nedorozumenia.

Aké náklady môžem očakávať v súvislosti s nájomnou zmluvou?

Zaužívaná prax ukazuje, že zmluvné strany znášajú náklady spojené s uzavretím zmluvy (poplatky u notára, advokáta, atď.), individualne.

Zúčastnené strany sa môžu dohodnúť na iných podmienkach znášania nákladov v súvislosti s nájomnou zmluvou.